No a la militarització de Collserola!

El Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) ha impulsat la campanya “Fora militars de Collserola”, per denunciar els entrenaments militars que s’hi duen a terme.

Part d’aquesta campanya és la xerrada del proper dimecres, així com la recollida d’adhesions al comunicat següent:

Les entitats i col·lectius sotasignants volem expressar el nostre rebuig a la presència militar al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Pensem que les pràctiques militars dins del Parc, amb soldats uniformats, armats i camuflats, són un perill per les persones que transiten per Collserola.

Estem en contra de què es vegi als militars com una escena habitual al Parc, creiem que el militarisme no es pot normalitzar.

No volem que el Parc de Collserola es converteixi en un espai on l’exèrcit practiqui tàctiques i estratègies que després portaran a terme contra poblacions d’altres països en les mal anomenades “missions de pau”.

No volem que Collserola es converteixi en un camp de maniobres militars, no volem trobar gent armada i uniformada al bosc, no volem militars al Parc.

Per tot això demanem al Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola que no es permeti la presència militar en el seu territori.

Collserola, 30 de setembre de 2011

Comentaris, esmenes i adhesions a casc[at]nodo50.org

2 thoughts on “No a la militarització de Collserola!”

  1. Como siempre, habla de lo que qreeumos que los deme1s hagan’ y falta hablar de lo que nosotros deberedamos hacer’. Ni un mencif3n a la lucha social’, ni una mencif3n de asumir conciencia de consumidores’ y todo lo que organizadamente podemos hacer en ese e1mbito (banca e9tica, boicots, recuperar la libertad en la competencia de los precios que ahora este1n unificados y monopolizados etc). En ninguna parte se dice que estamos en esta situacif3n por dejadez de todos’ y colaboracionismo irracional’ con este sistema; y que, si qreeumos cambiar las cosas, es imprescindible que, a partir de hoy, TODOS dediquemos una parte de nuestro tiempo a la lucha por la recuperacif3n de nuestros derechos, la consecucif3n de una democracia inexistente hasta ahora, y de una justicia al servicio de las personas. Es decir, COMPROMISO y REALISMO.Todas esas propuestas legislativas pueden tardar Ad1OS en conseguir que se aprueben si eso llega alguna vez..Aqued, no hacen falta ideas, lo que hace falta es ORGANIZAR LAS IDEAS para ORGANIZAR LA LUCHA, y en este sentido, este documento es pobre muy pobre para las espectativas histf3ricas que se han abierto.Cada vez me1s se evidencia una mano negra’ para que no se le diga a la gente desde este movimiento el poder real que posee el pueblo como consumidor’ y el poder real que posee desde el ejercicio de su derecho a la desobediencia civil’. Enrique Dans y sus compinches continfaan convirtiendo DRY y 15M en una cortina de humo.Hasta cue1ndo?

  2. Primer de tot moltes gre0cies Roser per isnreetsar-te per les nostres opinions i manifestar-nos la teva.Ens fas un comentari molt obert, aixed que intentarem respondre’t de manera general sobre el que entenem que sf3n els grans temes que actualment hi ha a debat sobre la re0dio:Pel que fa a la situacif3 econf2mica, entenem que s’estan tirant endavant els compromisos que es van adquirir en el penfaltim Patronat i a la reunif3 de col•laboradors. Evidentment, el fet que al darrer Patronat el senyor Benade i la senyora Peix manifestessin el seu desig de deixar els seus ce0rrecs a la re0dio, no permetre0, probablement, que les tasques planificades puguin avane7ar al ritme previst. D’altra banda, tal i com vam manifestar a la reunif3 de col•laboradors, des del nostre grup pensem i defensem que si, malgrat tots els esfore7os, no e9s possible assolir els ingressos previstos, caldre0 que l’Ajuntament assumeixi els de8ficits que es puguin produir. De fet, ja et podem dir que s’han aprovat partides suplemente0ries per tal de garantir que aixf2 sigui aixed.Des del nostre grup tambe9 esperem que les decisions que han pres el senyor Benade i la senyora Peix no afectin el funcionament de l’emissora, tot i que som conscients, i aixed ho hem manifestat en diverses ocasions, que es tracta de persones amb una gran ve0lua professional, que han demostrat capacitat i empenta per tirar endavant la Re0dio. Pensem que e9s fonamental que els col•laboradors i les col•laboradores faciliteu que d’entre vosaltres puguin sortir les persones que s’ocuparan del dia a dia de la re0dio, a l’espera que es decideixi qui ocupare0 les places corresponents, i e9s per aixf2 que recolzem la proposta sorgida des de la direccif3 sortint que siguin algunes de les persones que actualment ja treballen a Re0dio Ona, les que assumeixin aquesta situacif3 de traspe0s i optin despre9s a adjudicar-se posteriorment les places convocades.

Leave a Reply