El Govern recupera les subvencions per promoure la cultura de la defensa, suspeses el 2012 pels ajustos

Informació de el BOE nuestro de cada día

  • Reparteix 200.000 euros entre universitats i associacions
  • Estan destinades a jornades, exposicions i tallers
  • Per 2013, la despesa en publicitat institucional supera els dos milions

Durant 2012, el Govern va suspendre o rebaixar dràsticament algunes partides pressupostàries per reduir la despesa pública. És el cas de les subvencions per a la promoció i difusió de la cultura de defensa i de la imatge de les Forces Armades per a aquest any, que es van convocar amb un pressupost de 516.296 euros i van ser anul · lades mesos després atenent a “l’actual situació de crisi econòmica i la necessitat imperiosa de reduir el dèficit públic “, segons la pròpia resolució.

Per 2013, el Ministeri de Defensa ha recuperat aquests ajuts (encara que amb un nom diferent: “subvencions per promoure la cultura de defensa, fomentant el coneixement de la defensa com a element essencial per garantir la seguretat d’Espanya i dels espanyols,”) , el repartiment ha estat publicat avui al BOE. Tot i que el pressupost inicial era de 120.300 euros, la convocatòria recollia la possibilitat d’ampliar la partida a 200.000 euros en cas que s’aprovés l’existència de crèdit suficient, com així ha estat. En 2011 , la convocatòria anterior, aquests ajuts van superar els 600.000 euros.

En total, han rebut ajuts 60 projectes de divulgació de les forces armades, repartits entre jornades, seminaris, exposicions i altres activitats. Encara i El gruix de les entitats beneficiàries són universitats, també reben subvenció associacions com, entre altres, la Fundació Ciutadania i Valors , el president en funcions va ser diputat del PSOE, o la Fhimades (Fundació per al Desenvolupament Socioeconòmic Hispano-Marroquí), una entitat que col · labora amb FAES a la publicació d’informes i articles.

Aquesta despesa no és l’únic que destina el Ministeri de Defensa per difondre els seus valors entre la ciutadania. De fet, fa només unes setmanes va adjudicar el pla de mitjans per a la Campanya de Proximitat de les Forces Armades, Reconeixement i Captació de 2013 per 1.880.338,62 euros i la creativitat d’aquesta mateixa campanya per 311.454 euros. Les insercions d’anuncis en mitjans de comunicació, segons els propis plecs , són d’únicament 12 dies (sis per publicitar el Dia de les Forces Armades i 6 en els veïns a la celebració del 12 d’octubre).

Leave a Reply