Mirar a la finestra

“Mirar a la finestra” és un documental que narra la història de 12 dones que, en la dècada dels ’90, es van vincular a les Campanyes d’Insubmissió a Extremadura, no per afinitat política o ideològica sinó afectiva; a excepció de María que va participar d’ambdues. Plasma des de la veu de la dona, aquest espai de resistència que cadascuna d’elles va generar en les línies bàsiques del seu dia a dia (Família, entorn social, afectiu o ideològic,…) i com això va afectar a les seves vides.

Leave a Reply