Escoles desmilitaritzades a Alemanya

En el marc del treball contra la militarització del sistema educatiu, des de 2011 algunes escoles han rebutjat col·laborar amb l’exèrcit alemany i no li permeten cap tipus d’aparició a les escoles. Robert-Blum-Gymnasium (institut de secundària), Berlín: El dijous 24-03-2011, el claustre del Robert-Blum-Gymnasium va aprovar per 7 vots a 1 una moció de “Escola sense exèrcit”. La moció resa així: Robert-Blum-Gymnasium – Escola sense exèrcit El claustre del Robert-Blum-Gymnasium rebutja qualsevol tipus de col·laboració amb l’exèrcit en l’àmbit de l’educació. Entre uns altres rebutja, per exemple:

  • Acords de col·laboració amb l’exèrcit
  • Invitacions a militars especialitzats en educació a les classes o a actes escolars
  • Publicitat de períodes de pràctiques en institucions militars
  • Excursions a instal·lacions militars o a esdeveniments organitzats per l’exèrcit
  • Publicitat de programes de formació en l’exèrcit o estudis superiors en una facultat militar
  • Participació de l’escola en certàmens, fires per a joves, borses de treball, etc. que hagin estat organitzats per l’exèrcit
  • Distribució de material publicitari de l’exèrcit

El 23 i 24 de març de 2011, el claustre de l’escola Käthe Kollwitz (escola de formació professional en Offenbach, Hessen) es va manifestar igualment contra qualsevol tipus de col·laboració amb l’exèrcit, malgrat l’acord de cooperació signat en Hessen al novembre de 2012 entre el ministeri de Cultura regional i l’exèrcit federal.

El 15 de juny de 2011, el claustre de l’escola August Sander (escola de formació professional i escola de FP per a alumnes amb necessitats especials de Berlín-Friedrichshain) va adoptar una resolució que –de forma anàloga a la decisió del Robert-Blum-Gymnasium)- rebutja tota classe de col·laboració amb l’exèrcit al mateix temps que reafirma la plena autoritat de cada professor per realitzar les seves classes d’acord amb el Consens Beutelsbacher, que estableix les pautes per a l’educació política.

Escola Martin Buber de Heppenheim: El claustre de professors va aprovar una resolució contra les aparicions de l’exèrcit a l’escola.

Escoles de FP en Gelnhausen: Aquestes escoles van aconseguir que un oficial per a la joventut desistís de les seves intencions: després que els alumnes li enviessin una llista de preguntes crítiques, els seus superiors li van retirar el permís per visitar les escoles (curs 12/5 de l’Escola Superior Professional, branca d’economia i administració; vegeu http://www.ag-friedensforschung.de/themen/schule/gelnhausen.html)

Escola integrada Hulka Pankok de Düsseldorf: Proposada “Escola sense exèrcit” dels representants estudiantils al claustre de professors. Els professors, pares i alumnes la van aprovar per unanimitat a l’octubre de 2010.

A l’escola Bertolt Brecht (BBS) de Darmstadt, regeix des de l’11-05-2012 una resolució del claustre que rebutja l’acord de col·laboració de l’exèrcit amb el land de Hessen. En l’annex es troba el text íntegre de la resolució. La resolució es va debatre en el claustre de la BBS el 24-05. El 25-05 es va celebrar una roda de premsa en el saló públic de la Comissió General d’Estudiants de la Universitat Tècnica en la qual van parlar la portaveu de l’escola, un professor de la BBS i un representant del grup “Escola sense exèrcit”.

Per a més informació vegeu:  http://schule-ohnemilitaer.de/

Origen: http://wri-irg.org/es/node/15341

………………..

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, desitgem que més escoles de diferents països participin d’aquestes resolucions públiques en contra del reclutament i propaganda militar en espais educatius de la infància i la joventut.

Si desitges que el teu centre educatiu participi en aquest moviment internacional, pots participar a la Xarxa de Centres Educatius Lliures d’Armes o escriure’ns a desmilitaritzem@gmail.com per coordinar activitats similars.

Leave a Reply