Manifest d’Alto el Foc a l’Albera

alto-el-focDes de les expropiacions forçoses de l’any 1978 (1380 hectàrees entre Sant Climent Sescebes i Espolla) els veïns hem viscut resignats a la pèrdua de bona part del terme municipal de Sant Climent Sescebes (62%), de la zona dels comuns d’Espolla, de vinyes, d’olivars i de camins de pas. A part d’aquest greuge històric, la proximitat de la base militar Álvarez de Castro, amb el seu camp de tir a la zona de Vilartolí/Puig Castellar, comporta problemes i molèsties diverses:

  1. Els veïns i usuaris de la zona convivim amb tirs i explosions a qualsevol hora del dia o la nit. A part de molèsties acústiques, aquestes maniobres suposen un perill molt seriós per a les persones ja que s’escapen projectils fora dels límits de la base militar. Projectils que acaben en terrenys privats i vivendes de particulars.
  2. Augmenten les maniobres fora de la base, ocupant l’espai públic de pobles o carreteres per dur-hi a terme diferents activitats militars. Això comporta sovint tancar pistes i camins rurals, impedint el pas a les persones o “convidant” a sortir d’espais no militars a usuaris de l’entorn natural. També ha augmentat la seva presència en el dia a dia dels nostres pobles utilitzant equipaments municipals o convidant escolars i esplais a conèixer i fer propaganda de l’exèrcit espanyol.
  3. També el nostre patrimoni com a actiu econòmic es veu afectat per la proximitat i les accions que duu a terme la base militar Álvarez de Castro. Així com el patrimoni cultural i paisatgístic de la zona (amb espais dins la Xarxa Natura 2000): incendis per impactes de projectils que afecten flora i fauna (part d’ella espècies protegides) i una xarxa megalítica amb menhirs tirotejats (com el Menhir de Fontanilles) i dolmens dins el camp de tir.

Des de l’Alto el Foc a l’Albera ens preocupa el futur de la base militar i les anunciades reconversions (futures Brigades Operatives Polivalents), perquè agreujaran i deterioraran encara més la situació i els esmentats espais naturals.

Fem nostra la moció 55/XI aprovada pel Parlament català sobre la desmilitarització de Catalunya i DEMANEM QUE TOTS ELS SEUS APARTATS SIGUIN DUTS A LA PRÀCTICA.

També EXIGIM LA FI DE LES PRÀCTIQUES AMB ARTILLERIA i ARMES LLARGUES a la zona de Vilartolí / Puig Castellar i la conseqüent CLAUSURA DEL CAMP DE TIR.

Adhesions aqui

Leave a Reply