Denunciem l’incompliment per part de Fira de Barcelona de resolucions institucionals #SalóSenseExèrcit

COMUNICAT DESMILITZARITZEM L’EDUCACIÓ ARRAN LES DECLARACIONS DE LA FIRA DE BARCELONA

logoDes de la campanya Desmilitaritzem l’Educació volem denunciar que Fira de Barcelona hagi acceptat mantenir i ampliar l’espai destinat a l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, contra la voluntat popular recollida i expressada per l’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya.

Considerem que acceptant la presència de l’exèrcit s’està ignorant la Resolució 1141/X, de 16 de juliol de 2015, i la Moció 55/XI de 14 de juliol de 2016, aprovades pel Parlament de Catalunya, així com la Declaració Institucional del Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 26 de febrer de 2016, acords institucionals que donen resposta a les mobilitzacions de les entitats que treballem al territori per la pau i per preservar els espais lliures de militarisme.

Considerem que les fires educatives de qualsevol tipus han de servir per oferir al jovent opcions per fomentar la creativitat, el pensament crític i fomentar el valor de la pau, precisament perquè són entorns on esperem formar en alternatives a les que ens dona el món actual. Per això, no són el lloc per reclutar i mostrar que els exèrcits són la norma en un món col·lapsat de conflictes.

També volem denunciar el discurs de que l’exèrcit és una sortida laboral més, afirmació que considerem completament allunyada d’allò que realment vol dir entrar a l’exèrcit i tot el que això pot comportar.

Desmilitaritzem l’Educació som una plataforma que aplega més de 70 entitats vinculades al foment de la pau i l’educació que ens mobilitzem per fer del món de l’educació i tot el que l’embolta un espai de pensament que potenciï el pacifisme actiu i el pensament crític. És per tot això que reivindiquem espais educatius desmilitaritzats com part d’una educació on les armes no siguin normatiltzades -com es fa i es permet amb l’entrada de l’exèrcit en contextos educatius com el Saló de l’Ensenyament.

Per tot el que hem exposat demanem a la Fira de Barcelona que compleixi amb les resolucions institucionals i amb les demandes de la comunitat educativa i del món de la pau.

Desmilitaritzem l’Educació es continuarà mobilitzant per crear espais educatius lliures d’armes i exèrcits.

Les Armes No Eduquen, Les Armes Maten

 

 


Resolució 1141/X del Parlament de Catalunya, sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament

Tram. 250-01414/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

Publicació: BOPC 655

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament (tram. 250-01414/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern i, en especial, el Departament d’Ensenyament, com a coordinador del Saló de l’Ensenyament, Setmana de la Formació i el Treball, a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona, perquè en les properes edicions del Saló no hi participin les Forces Armades Espanyoles.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015


Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

302-00063/11

Aprovació

Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11), presentada per la diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32733), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32740) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32742).

Publicació: BOPC 187

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

b) Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.

d) Desautoritzar la participació i la presència d’avions de combat en exhibicions aèries com la Festa al Cel en qualsevol municipi on se celebri.

e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

f) No concedir ajuts i no promoure activitats per part de l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016


ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016.

  1. F) Declaracions institucionals

El Plenari del Consell Municipal acorda:

  1. Defensar un saló de l’ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educatius que fomentin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional.
  2. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància.
  3. Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració institucional.
  4. Instar les administracions competents, i, en concret, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.

3 thoughts on “Denunciem l’incompliment per part de Fira de Barcelona de resolucions institucionals #SalóSenseExèrcit”

  1. Pingback: Dones x Dones- Dona suport a comunicat de les Dones de Negre de Madrid

  2. Pingback: Per un Saló de l’Ensenyament sense exèrcit #SalóSenseExèrcit | Educació Transformadora

  3. Pingback: DONES X DONES, dóna suport a la Campanya “DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ”

Leave a Reply