Comunicat respecte als atacs que està rebent l’escola pública catalana

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació volem donar suport a tota la comunitat educativa i a totes i tots els i les docents de Catalunya, en aquests moments d’aplicació de l’article 155, en els que  s’està atacant greument la seva tasca educativa i la seva professionalitat. S’està difamant, d’una forma gratuïta i sense cap fonament a tota la comunitat educativa i a l’ESCOLA PÚBLICA CATALANA en un discurs que fa servir l’educació com a eina política.

Manifestem que els diferents col·lectius docents que formen part de la campanya Desmilitaritzem l’Educació han treballat i treballen per una escola pública catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, inclusiva, respectuosa i coeducadora, que transmet valors de tolerància, respecte, de foment de la pau, de resolució no-violenta dels conflictes i de fraternitat entre totes les persones.

La campanya vol manifestar que l’escola pública catalana ha treballat i treballa per aconseguir que no hi hagi segregació, ni diferències de cap tipus. I que el pel seu compromís amb la pau ha  implementat programes de resolució de conflictes mitjançant el diàleg, la cohesió i el respecte. A l’escola pública sempre  s’han treballat  en  jornades sobre pau i la no-violència. I s’ha ensenyat a l’alumnat a pensar, a reflexionar, potenciant el sentit crític, a ser conseqüents amb els seus actes, a establir criteris i resoldre els conflictes sense violència i de manera respectuosa.

Lluny d’adoctrinar, defensem la llibertat d’expressió i els drets democràtics i socials sempre des d’un esperit crític, aprenent valors, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir que és el millor per a ell/ella i la societat que vol construir i transformar.

Continuarem treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa per UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA, DEMOCRÀTICA I RESPECTUOSA, que treballin i defensin campanyes sobre pau, solidaritat i no-violència.

Campanya Desmilitaritzem l’Educació, desembre de 2017

Leave a Reply