Comunicat respecte als atacs que està rebent l’escola pública catalana

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació volem donar suport a tota la comunitat educativa i a totes i tots els i les docents de Catalunya, en aquests moments d’aplicació de l’article 155, en els que  s’està atacant greument la seva tasca educativa i la seva professionalitat. S’està difamant, d’una forma gratuïta i sense cap fonament a tota la comunitat educativa i a l’ESCOLA PÚBLICA CATALANA en un discurs que fa servir l’educació com a eina política.

Manifestem que els diferents col·lectius docents que formen part de la campanya Desmilitaritzem l’Educació han treballat i treballen per una escola pública catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, inclusiva, respectuosa i coeducadora, que transmet valors de tolerància, respecte, de foment de la pau, de resolució no-violenta dels conflictes i de fraternitat entre totes les persones.

La campanya vol manifestar que l’escola pública catalana ha treballat i treballa per aconseguir que no hi hagi segregació, ni diferències de cap tipus. I que el pel seu compromís amb la pau ha  implementat programes de resolució de conflictes mitjançant el diàleg, la cohesió i el respecte. A l’escola pública sempre  s’han treballat  en  jornades sobre pau i la no-violència. I s’ha ensenyat a l’alumnat a pensar, a reflexionar, potenciant el sentit crític, a ser conseqüents amb els seus actes, a establir criteris i resoldre els conflictes sense violència i de manera respectuosa.

Lluny d’adoctrinar, defensem la llibertat d’expressió i els drets democràtics i socials sempre des d’un esperit crític, aprenent valors, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir que és el millor per a ell/ella i la societat que vol construir i transformar.

Continuarem treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa per UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA, DEMOCRÀTICA I RESPECTUOSA, que treballin i defensin campanyes sobre pau, solidaritat i no-violència.

Campanya Desmilitaritzem l’Educació, desembre de 2017

Comunicat de la campanya Desmilitaritzem l’Educació sobre el Festival de la Infància de Barcelona 2017 (La Ciutat dels Somnis)

La campanya Desmilitaritzem l’Educació celebrem que, després de molts anys de denúncia pública i d’accions respecte la presència de l’exèrcit en espais educatius, enguany es confirmi que l’exèrcit no serà present al Festival de la Infància -espai que s’ha transformat en La Ciutat dels Somnis-, i que es celebrarà del 27 al 30 de desembre, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

L’absència de l’exèrcit al Festival de la Infància ja va ser una realitat l’any passat, i des de totes les entitats que formem part de la campanya Desmilitaritzem l’Educació celebrem aquesta decisió per part de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fira, ja que, com hem denunciat reiteradament, la presència de qualsevol exèrcit en aquests espais és una tàctica de reclutament que res té a veure amb una educació en els valors de la convivència, la resolució pacífica dels conflictes i el treball de foment de la pau que des de l’àmbit educatiu i des de les entitats antimilitaristes es treballa des de fa molts anys.

Per a la campanya Desmilitaritzem l’Educació aquest fet representa, per tant, un gran pas en la lluita que estem duent a terme des de fa temps, i que pretén generar consciència sobre els efectes del militarisme i la seva presència als espais educatius, de formació i de lleure.

Recordem que el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria (14/07/2016) la Moció 55/XI, Sobre la desmilitarització de Catalunya. Aquesta moció té una significació molt rellevant perquè aposta decididament pel foment de la pau i enumera mesures concretes cap aquest objectiu. Al cinquè punt de la Moció 55/XI, s’especifica el següent contingut:

e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls. 

Creiem que els espais educatius han de reforçar la cultura de pau i el pensament crític, i esperem que el que ha passat els dos últims anys al Festival de la Infància es consolidi i sigui també una realitat al Saló de l’Ensenyament de Barcelona; a l’Espai de l’Estudiant, de Valls; a ExpoJove, de Girona; i a la Fira de Formació Professional i Treball, de Lleida.


Des de Desmilitaritzem l’Educació ens continuarem mobilitzant per construir espais educatius lliures d’armes.

Comunicat urgent Campanya Desmilitaritzem l’Educació

Davant l’escalada d’esdeveniments dels últims dies en relació a la situació política de Catalunya, la campanya Desmilitaritzem l’Educació* comunica:

– El nostre rebuig absolut a tota forma de violència i vulneració de drets humans, a l’exercici ciutadà de llibertat d’expressió i de participació política

– La nostra condemna per les actuacions policials que s’han produït en aquests dies per la forma i missatge implícit que representen; la presència de cossos armats en mitjans de comunicació, seus de govern, partits polítics… transmet una evident falta de diàleg i una aposta clara per l’ús de la força per part de l’Estat davant manifestacions polítiques

– Reprovem la utilització dels mecanismes penals i d’instruments judicials i policials per part de l’Estat per a la “resolució” de problemàtiques estrictament polítiques, amb una lògica perversa de vencedors – vençuts

– Fem un crit urgent a tots els organismes i representants polítics a recuperar l’espai de Diàleg i Negociació, pactant en el curt termini les condicions mínimes d’intercanvi de posicions i obrint a la ciutadania espais de participació i incidència directa, fent prevaler els principis mínims de convivència democràtica i eliminant tot instrument o ús de força per a la pressió o la coacció.

– Com a campanya, sempre exigirem la desmilitarització de tots els àmbits de convivència en la nostra societat, ens confirmem en l’aposta per abordar els conflictes de manera no-violenta i amb perspectiva transformadora. Denunciarem i actuarem en conseqüència resistint qualsevol intent de sostenir intervencions o manifestacions que comportin la militarització del conflicte. La societat catalana té una llarga tradició pacifista, s’ha proveït d’organismes i mecanismes per al foment de la Pau (reconeguts internacionalment) que han estat i seran la base per transformar qualsevol repte social.

– A la ciutadania us cridem a participar activament en les diferents mobilitzacions a favor de la lliure expressió, exercint la totalitat dels drets civils, basant-se en els principis de la no-violencia. La societat catalana ha estat bressol de diferents experiències de transformació de situacions injustes en la nostra societat mitjançant mecanismes com la desobediència civil, la participació social i l’acció col·lectiva de base.

– A l’Estat, com a titular d’obligacions per al ple exercici de drets, fem un crit a deixar d’utilitzar la força, parar l’espiral física i simbòlica de persecució i estat d’excepcionalitat social per donar entrada a una etapa de diàleg serè i de participació democràtica de tota la ciutadania

 

A tots els col·lectius, plataformes i moviments socials a nivel estatal i internacional favorables a la cultura de pau, l’antimilitarisme, la defensa dels drets humans i el foment de la participació ciutadana us convoquem a compartir aquest comunicat, denunciar qualsevol abús i violència exercida pels governs i pressionar als seus propis espais per a la cerca d’una resolució no-violenta de la situació actual a Catalunya

Desmilitaritzem l’Educació

 

  • La campanya Desmilitaritzem l’Educació està formada per mes de vuitanta entitats vinculades al foment de la Pau i a l’educació.
    El principal objectiu de la campanya és denunciar la creixent presència de l’exèrcit en espais educatius, tant formals com informals i no formals

Altres comunicats i posicionaments: