Denunciem l’incompliment per part de Fira de Barcelona de resolucions institucionals #SalóSenseExèrcit

COMUNICAT DESMILITZARITZEM L’EDUCACIÓ ARRAN LES DECLARACIONS DE LA FIRA DE BARCELONA

logoDes de la campanya Desmilitaritzem l’Educació volem denunciar que Fira de Barcelona hagi acceptat mantenir i ampliar l’espai destinat a l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, contra la voluntat popular recollida i expressada per l’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya.

Considerem que acceptant la presència de l’exèrcit s’està ignorant la Resolució 1141/X, de 16 de juliol de 2015, i la Moció 55/XI de 14 de juliol de 2016, aprovades pel Parlament de Catalunya, així com la Declaració Institucional del Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 26 de febrer de 2016, acords institucionals que donen resposta a les mobilitzacions de les entitats que treballem al territori per la pau i per preservar els espais lliures de militarisme.

Considerem que les fires educatives de qualsevol tipus han de servir per oferir al jovent opcions per fomentar la creativitat, el pensament crític i fomentar el valor de la pau, precisament perquè són entorns on esperem formar en alternatives a les que ens dona el món actual. Per això, no són el lloc per reclutar i mostrar que els exèrcits són la norma en un món col·lapsat de conflictes.

També volem denunciar el discurs de que l’exèrcit és una sortida laboral més, afirmació que considerem completament allunyada d’allò que realment vol dir entrar a l’exèrcit i tot el que això pot comportar.

Desmilitaritzem l’Educació som una plataforma que aplega més de 70 entitats vinculades al foment de la pau i l’educació que ens mobilitzem per fer del món de l’educació i tot el que l’embolta un espai de pensament que potenciï el pacifisme actiu i el pensament crític. És per tot això que reivindiquem espais educatius desmilitaritzats com part d’una educació on les armes no siguin normatiltzades -com es fa i es permet amb l’entrada de l’exèrcit en contextos educatius com el Saló de l’Ensenyament.

Per tot el que hem exposat demanem a la Fira de Barcelona que compleixi amb les resolucions institucionals i amb les demandes de la comunitat educativa i del món de la pau.

Desmilitaritzem l’Educació es continuarà mobilitzant per crear espais educatius lliures d’armes i exèrcits.

Les Armes No Eduquen, Les Armes Maten

 

 


Resolució 1141/X del Parlament de Catalunya, sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament

Tram. 250-01414/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

Publicació: BOPC 655

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament (tram. 250-01414/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern i, en especial, el Departament d’Ensenyament, com a coordinador del Saló de l’Ensenyament, Setmana de la Formació i el Treball, a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona, perquè en les properes edicions del Saló no hi participin les Forces Armades Espanyoles.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015


Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

302-00063/11

Aprovació

Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11), presentada per la diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32733), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32740) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32742).

Publicació: BOPC 187

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

b) Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.

d) Desautoritzar la participació i la presència d’avions de combat en exhibicions aèries com la Festa al Cel en qualsevol municipi on se celebri.

e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

f) No concedir ajuts i no promoure activitats per part de l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016


ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016.

 1. F) Declaracions institucionals

El Plenari del Consell Municipal acorda:

 1. Defensar un saló de l’ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educatius que fomentin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional.
 2. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància.
 3. Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració institucional.
 4. Instar les administracions competents, i, en concret, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.

Desarma Madrid: Vénen a Madrid els Senyors de la Guerra

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, us compartim el comunicat de la Plataforma Desarma Madrid en relació a l’acolliment per part de IFEMA Madrid per a la realització del 6o. Saló Internacional de Tecnologies de “Seguretat”

Us animem a adherir-se i difondre les propostes de mobilització i denúncia.

………….

Vénen a Madrid els Senyors de la Guerra

logo

Els col·lectius, les persones i moviments sotasignats volem expressar el nostre més profund rebuig a l’Organització del 6º Saló Internacional de Tecnologies de Seguretat Nacional, HOMSEC, els propers 14, 15 i 16 de març de 2017 en el recinte del IFEMA de Madrid, espai gestionat per la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Madrid, entre altres entitats.

HOMSEC és la major fira d’armament i tecnologies de seguretat que s’organitza en l’Estat Español. Espanya és un gran exportador d’armes, el 6º del Món. Això no és casualitat i s’aconsegueix, entre altres coses, gràcies a fires com aquesta.

L’esdeveniment és una mostra dels últims avanços a les diferents àrees tecnològiques que aborden la Defensa i Seguretat Nacional i es presenta com el “únic Saló professional enfocat a la Seguretat Nacional a Espanya, un país geoestratégico en la seva relació amb Iberoamèrica, Àfrica i Orient Mitjà”.

El promotor de HOMSEC és el Grup Atenea-Seguretat Nacional, entramat empresarial fomentat per personatges vinculats amb el cop d’estat de febrer de 1981 i coneguts per la seva vinculació als ideals de l’extrema dreta.

HOMSEC servirà de punt de trobada entre comerciants d’armes i agents que es beneficien del negoci de la guerra, com a empreses de seguretat privada militar i empreses de video-vigilància, entre unes altres.

En aquest espai podran intercanviar experiències i “mantenir reunions clau amb Administracions i compradors privats i planificar el seu seguiment mitjançant serveis privats de consultoria”, tal com es recull a la pròpia pàgina web de l’esdeveniment. Aquest tipus d’iniciatives només contribueixen a retallar drets i llibertats darrere d’una falsa i manipulada idea de seguretat.

Institucions que es declaren defensores de la pau i els drets humans, com l’Ajuntament o la Comunitat de Madrid, no haurien de permetre que esdeveniments d’aquest tipus se celebrin en espais de gestió pública com el IFEMA. Volem que els espais públics serveixin per a la promoció d’una cultura de pau, no com a aparadors de la guerra i la violència.

Nosaltres ens neguem al fet que els espais públics s’utilitzin per allotjar aquest tipus d’esdeveniments que fomenten la cultura de la guerra i el conflicte, així com models de seguretat repressius i centrats en amenaces militars sobre la integritat territorial i política dels Estats, totalment allunyats del model de seguretat humana que defensa el dret a una vida lliure de violència, inclosa la violència heteropatriarcal, el dret a una vida lliure de misèria i lliure de la por. Volem un model de seguretat humana integral, que contempli aspectes que van des del polític i el comunitari, a aspectes relatius a la seguretat econòmica, alimentària i mediambiental.

PERQUÈ CREIEM QUE ALTRES MODELS DE SEGURETAT SÓN POSSIBLES:

 1. Exigim al IFEMA la cancel·lació de l’esdeveniment.
 2. Exigim que l’Ajuntament de la ciutat de Madrid, declarada com una ciutat de pau i acolliment en la qual totes les persones puguin sentir-se segures, es desmarqui públicament d’aquesta iniciativa
 3. Exigim a Aj. i Comunitat que auditin els comptes de la fira de l’esdeveniment i les faci públiques en honor de la transparència.
 4. Cridem a la societat civil a denunciar i boicotejar aquesta fira unint-se a les accions contra la mateixa.

Contacte i adhesions desarmamadrid@desobediencia.es
Segueix-nos en Twitter @desarmaMadrid

Iniciativa promoguda per la Plataforma Desarma Madrid, formada per:

Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS Madrid, Ecologistas en Acción Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra (Madrid), Palestina Toma la Calle, Colectivo Utopía Contagiosa y Yayoflautas Madrid.

Desmilitaritzem l’Educació anuncia accions per assegurar la sortida de l’exèrcit d’espais educatius

 • El Festival de la Infància de Barcelona és només un dels espais educatius on tenien presencia les forces armades
 •  La Moció 55/XI del Parlament de Catalunya insta al Govern a evitar la presència de l’exèrcit en 6 espais educatius i promocionals

Barcelona, 29 de novembre. Avui a les 11:00 hs la campanya Desmilitaritzem l’Educació ha realitzat una roda de premsa davant el Consorci d’Educació de Barcelona i ha entrat per registre una de les cartes que dirigirà als càrrecs polítics i institucionals responsables d’evitar la presència de l’exèrcit en esdeveniments educatius i promocionals.

Han acompanyat als membres de la campanya, persones representants d’algunes entitats que formen part com a sindicats de professorat USTEC, CGT, d’alumnat SEPC, entitats vinculades al foment de la Pau, Centre Delàs, Edualter, FundiPau i plataformes antimilitaristes de Valls, Tarragona i Lleida.

També han estat presents en la roda de premsa la diputada Gabriela Serra (CUP-CC) i el diputat Ferran Civit (Junts pel Si)

 img_4679

Tot just fa una setmana, Fira de Barcelona feia pública la informació que en l’edició d’enguany del Festival de la Infància, que tindrà lloc a Barcelona del 27 de desembre al 4 de gener, no hi haurà presència ni dels militars ni dels diversos cossos policials.

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació es valora molt positivament aquest fet fruit, sens dubte, de la constant pressió social, de les diverses mobilitzacions d’entitats que treballem per una cultura de la pau, així com de mestres i de mares i pares d’alumnes.

Jordi Muñoz, membre de la campanya ha assegurat:

“No obstant això, Fira de Barcelona ha assegurat que l’exèrcit mantindrà la seva presència al Saló de l’Ensenyament de Barcelona, que tindrà lloc del 22 al 26 de març vinent, Què passarà, doncs, a la propera edició de l’Espai de l’Estudiant, de Valls; a l’ExpoJove, de Girona; al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la Fira de Formació i Treball, de Lleida?”

Com ja s’ha esmentat, el passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya aprovava per majoria una Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya (Moció 55/XI). El cinquè apartat de l’esmentada Moció insta el Govern a:

“Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls”.

A partir d’avui, doncs, Desmilitaritzem l’Educació engega una campanya d’enviament de cartes adreçades a les persones de les diverses fires, entitats, organismes i administracions públiques –d’àmbit nacional i local– que tenen una responsabilitat directa –organització, col·laboració o participació– en aquests esdeveniments i en les que se’ls hi exposa que entenem que, a l’empara de la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya, des del càrrec i la responsabilitat que cadascuna d’elles desenvolupa, donaran les pautes i directrius oportunes, duran a terme totes les accions i gestions necessàries, adoptaran les mesures adequades i pertinents i vetllaran perquè l’exèrcit deixi de tenir presència d’ara endavant en les properes edicions de tots els espais educatius i de formació esmentats a la Moció 55/XI (Parlament de Catalunya).

Aquestes cartes s’han començat a enviar a:

img_4682

 • Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament;
 • Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Social i Famílies;
 • Jordi Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement;
 • Raül Romeva i Rueda, Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
 • Ada Colau, alcaldessa de Barcelona;
 • Àngel Ros, alcalde de Lleida;
 • Albert Batet, alcalde de Valls;
 • Josep Lluís Bonet, president de Fira de Barcelona;
 • Constantí Serrallonga; director general de Fira de Barcelona;
 • Roser Soley, directora del Saló de l’Ensenyament;
 • Oriol Oró, director general de Fira de Lleida;
 • Xavier Sala, president de l’Institut d’Estudis Vallencs;
 • Marta Vilalta, directora general de Joventut;
 • Cesc Poch, director general de l’Agència Catalana de la Joventut; i
 • M. Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Així mateix, s’estan adreçant les cartes a les presidències de les Diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona i a les dels Consells Comarcals del Barcelonès, del Segrià i de l’Alt Camp.

En la mateixa roda de premsa, Marina Pérez també integrant de la campanya ha explicat:

“Diverses entitats vinculades al foment de la Pau i l’educació vam crear, el 2008 la  campanya Desmilitaritzem l’Educació, després del primer Forum Social de Catalunya,  amb l’objectiu d’impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius.   A partir de llavors i ininterrompudament, els esforços per denunciar la presència de l’exèrcit en espais educatius es va centrar en el Saló de l’Ensenyament, i durant 8 anys s’hi han fet actes públics per exigir al govern que no hi hagi presència militar en aquest espai”

La campanya Desmilitaritzem l’Educació continuarà treballant i fent accions fins assolir uns espais de lleure i formatius lliures d’exèrcits i d’armes.

Reseña de “122 acciones fáciles (y difíciles) para la paz”

Tomado de: Grup Antimilitarista Tortuga (Hector de Tortuga)

122accEl libro “122 acciones fáciles (y difíciles) para la paz”, de la politóloga Cécile Barbeito Thonon, nos habla de Paz de una forma sencilla, distendida y apta para cualquier persona que desee tener una idea global acerca de las muchas realidades a las que se enfrenta el mundo actual.

Para ello, en no más de dos o tres hojas por apartado, nos plantea diferentes temas y situaciones susceptibles de reflexión, desde aquéllas referentes al ámbito internacional hasta aquéllas que se pueden encontrar en nuestro día a día; desde el presupuesto destinado al gasto militar en España hasta cuáles son los efectos de las armas. ¿Sabíais que incluso existen buzones online para denunciar casos de corrupción de forma anónima? Pues eso.

La fórmula que se usa para narrar facilita la comprensión de temas que por su evidente complejidad suelen resultar densos y confusos. El esquema suele ser el siguiente: se pone en contexto al lector de una forma amplia y general, ofreciendo ejemplos sobre éxitos obtenidos, personalidades o colectivos destacados en la lucha por la paz, pactos cumplidos e incumplidos… y nos acaba incitando a la movilización por medio de acciones concretas que, dependiendo de la complejidad, pueden ser abordadas de forma individual o colectiva. De esta forma el libro no se queda en un simple análisis crítico, donde se corre el peligro de provocar el agobio y la consiguiente inmovilidad que más de uno le sobreviene ante tal magnitud y cantidad de problemas a resolver (en el libro aparecen 122), sino que hace una propuesta por cada situación que plantea.

Aunque es un libro que cualquier persona lo podrá encontrar útil (al abarcar un espectro tan amplio es seguro que incluso los más implicados encontrarán datos o bibliografía que desconocían), es un libro especialmente recomendado para aquellos que desean formarse una idea global sobre todo lo referente a la paz, violencia y no violencia, actuaciones, logros, conflictos armados, movimientos pacifistas y demás. Como se verá, hay mucho camino recorrido, y queda mucho por recorrer.

Como puntos menos positivos, encontramos la poca profundidad a la que se puede llegar con un espectro tan amplio y tan diverso de temas a tratar. Obviamente, la intención del libro es precisamente ésta, que el lector coja el concepto más que entre a debatir sobre cada punto, de tal forma que conseguir ambas cosas es imposible. Así que aquél que espere un análisis profundo y exhaustivo de cada apartado se quedará con ganas de más.

Otra cuestión destacable también es que muchas de las propuestas de acción que plantea se encuentran en el terreno del reformismo (reclama a tu gobierno, escribe a tus dirigentes pidiendo o exigiendo una u otra cosa, etc…), acciones que a grandes rasgos, desde Tortuga consideramos que no son efectivas ni tienen la capacidad de producir el cambio hacia la paz que realmente necesitamos. Pero es posible que, tal y como decimos arriba, por su estructura y desarrollo más que pretender dar respuesta a estas cuestiones, su fin sea, en un ejercicio de apertura mental y tolerancia, dar opciones tanto a aquellos que optan por actuar desde dentro como desde fuera.

En definitiva, nos encontraremos con un libro ameno y fácil de leer, lleno de propuestas, desde las más sencillas hasta las más complejos de abordar, y con una amplia base de datos a la que recurrir en caso de duda o necesidad.