Acción contra la presencia militar en el salón de la educación de Barcelona

Un año más la campaña «Desmilitaritzem l’educació» protesta por la permisividad del gobierno de izquierdas a la presencia militar en el salón

Ayer, 19 de marzo la Campaña Desmilitzaritzem l’educació visitó el salón Estudia, el salón de la educación de Catalunya donde se alberga el stand del ministerio de defensa. La acción consistió en hacer un pasacalles por toda la Fira estudiantil para informar de la presencia miliar y mostrar el por qué estamos en contra del patrocinio del departamento de educación de la Generalitat. Hicimos una primera parada en el stand militar donde los policías autonomicos desalojaron a los militares allí presentes, los “refugiaron” en un cuartito adyacente para que no nos viesen. Y allí, sin militares delante y con un cordón policial, hicimos una pitada, una mocadorada (pañuelada) y un lanzamiento de aviones…de papel. Todo entre canticos de protesta y rechazo a la presencia militar en la educación del país. El pasacallescontinuó hacia el stand del departamento de educación, con una pequeña parada en el stand de la policía autonómica, donde hicimos hincapié en la negligencia del gobierno catalán en materia educativa.

Os dejamos los comunicados y el manifiesto de la campaña.

Fora l’exèrcit de l’educació. Les armes maten, no eduquen!

Barcelona, 19 de març de 2010.- Enguany, l’exèrcit ha estat convidat una altra vegada a participar al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. La Campanya “Desmilitaritzem l’Educació” considera que la seva presència en aquest esdeveniment educatiu no és admissible. Des del convenciment que la missió de les institucions i els agents educatius és el foment de la cultura, la ciència i els valors de la convivència i la diversitat, creiem que exèrcit i educació són conceptes manifestament antagònics.

El manifest que s’ha elaborat des de la campanya “Desmilitaritzem l’Educació” denuncia que la propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa ja que és enganyosa, desprèn una imatge idíl•lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl•lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajut humanitari, la qual cosa oculta el seu rol de defensa d’interessos geopolítics i econòmics.

Manifest

La campanya vol manifestar el seu més ferm rebuig a la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament i convida al Departament d’Educació, en qualitat de coordinador, i la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, a retirar-li la invitació per a les edicions d’enguany i les properes.

I un any més la societat civil catalana, a favor de la pau, considerem que la seva presència en aquest esdeveniment educatiu no és admissible per les següents raons:

- Els valors que transmeten les institucions militars, l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i especialment el recurs a la violència com a mètode per a la resolució dels conflictes, contradiuen els valors de pau i diàleg que han de regir l’educació dels i les joves del nostre país.

- La proposta que l’exèrcit ofereix als estudiants s’oposa a la LOE, que s’inspira en “l’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests, així com la noviolència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social”, i s’orienta a la consecució de “la formació per a la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.”

- La presència de l’exèrcit en aquest saló s’emmarca en la cada cop més incisiva participació en els espais educatius. L’exèrcit espanyol pretén potenciar l’eufemística “cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i pal•liar les actuals dificultats de reclutament.

- La propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa és enganyosa, desprèn una imatge idíl•lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl•lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajut humanitari, que oculta el seu rol de defensa d’interessos més espuris. En cap cas s’informa rigorosament de les conseqüències que es desprenen de l’acció militar.

- En un context on la seguretat humana s’hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, de seguretat alimentària, d’accés al treball, de respecte als drets humans, de conservació del medi natural o del dret a l’educació, transmetre esquemes militaristes com a solució dels problemes que afecten les nostres societats és contradictori i caduc. Així, des del convenciment que la missió de les institucions i els agents educatius és el foment de la cultura, la ciència i els valors de la convivència i la diversitat, creiem que exèrcit i educació són conceptes manifestament antagònics. A més, constatem el contrasentit que suposa que un govern de la Generalitat potencia la Cultura de la Pau amb instruments com l’Institut Català Internacional per la Pau, l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, o el Consell Català de Foment de la Pau, convidi, mitjançant el Departament d’Educació, institucions militars al Saló de l’Ensenyament.

Per això manifestem el nostre ferm rebuig a la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament i comminem el Departament d’Educació, en qualitat de coordinador, i la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, a retirar-li la invitació per a les edicions d’enguany i les properes.

Les armes no eduquen, maten!

Entitats membres de la Campanya DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ:

ACASC, Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya, Acció del Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), AMPA CEIP Jaume Balmes – Sant Feliu de Codines, AMPA Escola Patronat Domènec, Assemblea Antimilitarista de Madrid, Assemblea Mundet, Ateneu Art i Cultura (l’Escala), Brigades Internacionals de Pau de Catalunya, Centre UNESCO de Catalunya, Centre Virtual de Cultura de Pau de Catalunya, Col•lectiu Antimilitarista de Sant Cugat, Col•lectiu d’Estudiants del Maresme (CEM), Coordinadora d’ONG Solidàries (Comarques Gironines i Alt Maresme), Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, Coordinadora Un altre Món és Possible (Sabadell), Dones x dones, Edualter, Entredobles, Escola Guinardó SCCL, Estudiants en Acció, Estudiants en Lluita, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d’ONG per el Desenvolupament, Federació Catalana d’ONG per la Pau, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Fundació Akwaba, Fundació K-MON, Fundació Món-3, Fundació per la Pau, Grup d’Educació per la Pau, Germanor Obrera d’Acció Catòlica, Grup Cívic Cultural EMPREMTES, Grup d’Empordaneses i Empordanesos per la solidaritat, Joves d’Esquerra Verda, Justícia i Pau- Centre Delàs, Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma per la Pau Lloret, Proda Catalunya, Servei d’Informació de l’Objecció fiscal a la Despesa Militar, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Societat Catalana d’Educació Ambiental, Universitat Internacional de la Pau, USTEC•STEs (IAC), Vallirana per la pau.

Fuente: Insumissia

Leave a Reply