Acció “Re-Cortar lo militar” en ETB (Bilbao, 21-4-2012)

Presentació de la campanya del MOC “retallar? Sí, el militar”, en la caserna militar (antic Govern Militar) de Bilbao. El dia 17 d’abril és el dia internacional d’acció contra la Despesa Militar. Mitjançant l’acció d’avui, hem indicat que el que cal tallar és la despesa militar.

Leave a Reply