Comunicat urgent Campanya Desmilitaritzem l’Educació

Davant l’escalada d’esdeveniments dels últims dies en relació a la situació política de Catalunya, la campanya Desmilitaritzem l’Educació* comunica:

– El nostre rebuig absolut a tota forma de violència i vulneració de drets humans, a l’exercici ciutadà de llibertat d’expressió i de participació política

– La nostra condemna per les actuacions policials que s’han produït en aquests dies per la forma i missatge implícit que representen; la presència de cossos armats en mitjans de comunicació, seus de govern, partits polítics… transmet una evident falta de diàleg i una aposta clara per l’ús de la força per part de l’Estat davant manifestacions polítiques

– Reprovem la utilització dels mecanismes penals i d’instruments judicials i policials per part de l’Estat per a la “resolució” de problemàtiques estrictament polítiques, amb una lògica perversa de vencedors – vençuts

– Fem un crit urgent a tots els organismes i representants polítics a recuperar l’espai de Diàleg i Negociació, pactant en el curt termini les condicions mínimes d’intercanvi de posicions i obrint a la ciutadania espais de participació i incidència directa, fent prevaler els principis mínims de convivència democràtica i eliminant tot instrument o ús de força per a la pressió o la coacció.

– Com a campanya, sempre exigirem la desmilitarització de tots els àmbits de convivència en la nostra societat, ens confirmem en l’aposta per abordar els conflictes de manera no-violenta i amb perspectiva transformadora. Denunciarem i actuarem en conseqüència resistint qualsevol intent de sostenir intervencions o manifestacions que comportin la militarització del conflicte. La societat catalana té una llarga tradició pacifista, s’ha proveït d’organismes i mecanismes per al foment de la Pau (reconeguts internacionalment) que han estat i seran la base per transformar qualsevol repte social.

– A la ciutadania us cridem a participar activament en les diferents mobilitzacions a favor de la lliure expressió, exercint la totalitat dels drets civils, basant-se en els principis de la no-violencia. La societat catalana ha estat bressol de diferents experiències de transformació de situacions injustes en la nostra societat mitjançant mecanismes com la desobediència civil, la participació social i l’acció col·lectiva de base.

– A l’Estat, com a titular d’obligacions per al ple exercici de drets, fem un crit a deixar d’utilitzar la força, parar l’espiral física i simbòlica de persecució i estat d’excepcionalitat social per donar entrada a una etapa de diàleg serè i de participació democràtica de tota la ciutadania

 

A tots els col·lectius, plataformes i moviments socials a nivel estatal i internacional favorables a la cultura de pau, l’antimilitarisme, la defensa dels drets humans i el foment de la participació ciutadana us convoquem a compartir aquest comunicat, denunciar qualsevol abús i violència exercida pels governs i pressionar als seus propis espais per a la cerca d’una resolució no-violenta de la situació actual a Catalunya

Desmilitaritzem l’Educació

 

  • La campanya Desmilitaritzem l’Educació està formada per mes de vuitanta entitats vinculades al foment de la Pau i a l’educació.
    El principal objectiu de la campanya és denunciar la creixent presència de l’exèrcit en espais educatius, tant formals com informals i no formals

Altres comunicats i posicionaments:

 

Leave a Reply