Skip to content

Manifest

Desmilitaritzem l’Educació

Des de la professionalització de l’exèrcit espanyol, aquest ha dut a terme una campanya d’inserció en els espais educatius, formals i no formals. Les tècniques de propaganda que utilitzen les Forces Armades espanyoles per a difondre una imatge positiva pròpia han canviat al llarg dels anys. Els últims temps, però, des que el servei militar va deixar de ser obligatori, aquestes tècniques han utilitzat altres canals – com l’educació – i s’han dirigit a altres públics- com els infants i els joves. Els exèrcits segueixen una tendència de diversificació de tasques que fa que àmbits que podrien ser exclusivament civils, com la recerca científica o l’acció humanitària, estiguin militaritzats.

Des de fa uns anys l’exèrcit ha canviat la imatge i s’ha apropiat d’un llenguatge que parla de DEFENSA, de PAU, de SOLIDARITAT o de SEGURETAT. Això forma part de la cultura de la defensa que es contraposa a la cultura de la solidaritat pròpia de l’Educació pel Desenvolupament i en els Drets Humans. Els militars han entrat així en àrees pròpies de les ONG i, fins i tot, fan educació! Cal que la societat civil abordem preguntes com:

  • Què diferència la tasca de l’exèrcit de la tasca de les ONG?
  • Poden les forces armades realitzar tasques humanitàries? És ètic fer ajut humanitari i cooperació amb una metralleta penjant del coll (per no parlar de les incompatibilitat entre fer negocis de venda d’armes als mateixos països als que l’exèrcit va a defensar)? Quins valors transmet això?
  • Quins valors educatius transmeten? Quins són els veritables interessos que hi ha darrera de les funcions “humanitàries i solidàries” de l’exèrcit?
  • Quina educació per a la ciutadania es fomenta des d’una cultura de la defensa, avalada pel Ministeri d’Exteriors i pel Ministeri de Defensa?

Entenem que la seva presència en aquests àmbits no és admissible per les següents raons:

  • Els valors que transmeten les institucions militars -l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme o el recurs a la violència- contradiuen els valors vertebrals que han de regir l’educació del jovent -l’autonomia, l’esperit crític, la responsabilitat, l’empatia, el diàleg o la solidaritat.
  • La proposta que l’exèrcit ofereix als estudiants s’oposa a la LOE, que s’inspira en “l’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests, així com la noviolència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social”, i s’orienta a la consecució de “la formació per a la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.”
  • L’exèrcit espanyol, amb la seva presència en els espais educatius, pretén potenciar l’eufemística “cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de reclutament.
  • La propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa és enganyosa, desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajut humanitari, la qual cosa oculta el seu rol de defensa d’interessos més espuris. En cap cas s’informa rigorosament de les conseqüències que es desprenen d’ingressar en l’exèrcit.
  • En un context on la seguretat humana s’hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, de seguretat alimentària, d’accés al treball, de respecte als drets humans, de conservació del medi natural o del dret a l’educació, transmetre esquemes militaristes com a solució dels problemes que afecten les nostres societats és contradictori i caduc.

Així, des del convenciment que la missió de les institucions i els agents educatius és el foment de la cultura, la ciència i els valors de la convivència i la diversitat, creiem que exèrcit i educació són conceptes manifestament antagònics.

És per això, que diverses entitats vinculades al foment de la Pau i l’educació creem la campanya “Desmilitaritzem l’Educació”, la qual té l’objectiu d’impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius. La campanya “Desmilitaritzem l’educació” és el fruit de la suma d’esforços d’organitzacions d’àmbits educatius, antimilitaristes i pacifistes. Confiem que els arguments que hi aportem us motivin per a prendre mesures a favor de la desmilitarització de l’educació.

Les armes no eduquen, maten!

Entitats adherides

desmilitaritzemanim

Tags: