Actúa

Adhesions

Per a adherir-te a la campanya Desmilitaritzem l’Educació, signa el manifest i confirma la teva adhesió seguint les instruccions.

Participa

Si vols participar en un grup de treball de la campanya, escriu aquí