Saltar al contenido

Militarització de l’educació

2. Militarització de l’educació

1. Què entenem per educació – educació en sentit ampli (formal + no formal + informal)

2. De quines formes es militaritza l’educació

3. Perquè és incompatible l’educació I el militarisme?